Блог

Думки в голос про мандрівки

В.О.Радзієвський

У печерних лабіринтах Тернопільщини.

Вступ

Щедра красою природа Тернопільщини.

На північних околицях області, понад піщаними дюнами Малого Полісся, стоять у задумі вікодавні соснові бори; стеляться густі тумани по долинах Вілії та Ікви — річок, оспіваних Тарасом Шевченком.

На півдні — ласкаве сонце «наддністрянських суб­тропіків», шумовиння цвіту черешневого.

Неповторні в осінньому багрянці діброви на ске­лястих берегах Серету, теренові та кизилові гаї вздовж стрімких скель Збруча, оповиті густим присмерком Медоборські незаймані праліси і могутні бережанські срібнокорі буки.

Своєрідною окрасою цього краю є славнозвісні тернопільські печери.

Майже повсюдно тут можна знайти карстові лійки і провали, понори, ніші, гроти. А подеколи зустріча­ються невеликі печери штучного походження. Так, біля старовинного міста Кременця в Дівочих скелях з десяти досліджених вирізняються дві печери: Студентська — довжиною 242 м і Піщинка — 166 м. Не­мало ніш і гротів є у вапнякових масивах Товтрового крижа (давня місцева назва — Медобори).

У Сатанівських лісах недалеко від села Крутилів збереглася цікава стара печера — житло відлюдника, її історія оповита таємничим серпанком напівзабутих пере­казів.

Чимало печер виявлено по берегах Дністра, Збруча, Золотої Липи, Нічлави, Серету, Стрипи, Тупи, Циганки.

Однак неперевершеним щодо кількості природних печер залишається придністровський гіпсовий район у міжріччі Збруча та Серету.

Саме тут розташовані найбільші у світі карстові печери в гіпсах: Озерна (Голубі озера)1 довжиною 26 км 360 м, Кристалічна — 18 км 785 м, Млинки — 14 км 130 м, Вертеба — 7 км 820 м, нова велика печера Оптимістична, від­крита львівськими спелеологами в 1966 році, і багато менших (Вітрова — 1 км 700 м, Угринь — 428 м, На Хо­мах — 126 м, печери в районі сіл Сков’ятина, Між­гір’я та ін.).

Як же утворилися під землею ці величезні порожни­нилабіринти? Що говорить наука про історію їх виник­нення і розвитку?

Понад двадцять мільйонів років тому, в тортонському віці неогенового періоду, південно-західна частина Руської геологічної платформи була вкрита мілководним епіконтинентальним морем. З часом воно мілішало, відступало, роздрібнювалося на ряд відокремлених водоймищлагун. Їх дно вкрили значні осадові товщі гіпсів. Минули ще мільйони літ.

Древнє море зникло, залишивши у своєму ложі вели­чезні гіпсові відклади, які згодом були перекриті нашару­ваннями інших порід.

Наприкінці неогенового періоду, майже мільйон років тому, в зв’язку із горотворенням Карпат та повільними, так званими епейрогенічними рухами Волино-Подільської плити, гіпсові товщі розсіклися густою сіткою тектонічних тріщин.

По них циркулювали води, розмиваючи порівняно лег­корозчинний гіпс. Тріщини перетворилися в широкі під­земні канали, галереї, зали, утворюючи складні системи — лабіринти.

І знову минають тисячоліття…

У результаті заглиблення русел рік рівень ґрунтових вод знизився настільки, що печери звільнилися від води, стали сухими.

Проте формування печер повністю не припинилося.

Природа «оздоблює» свої підземні палаци. Разом із дощовими і талими водами, що проникають у печери крізь прошарки вапняків, під землю заносяться карбонатні спо­луки, які протягом багатьох сотень і тисяч років утво­рюють різноманітні натіки: сталактити, сталагміти, драпі­ровки, колони.

На гострих виступах кам’яних блоків, на стінах ходів, де інтенсивно конденсується волога, виростають чудові у своїй витонченій будові друзи гіпсових кристалів.

У печерах, що мали відкрите сполучення з поверхнею, знаходять притулок перші мешканці — дикі звірі.

За якихось 5—8 тис. років до н. е., шукаючи захисту від стихій і небезпек, в окремих Подільських печерах посе­ляється людина.

Декотрі з відомих раніше печер тепер забуті, вхід до них загублений (наприклад, Сапогівська, печери в селах Калагарівці, Устечку, про які є згадки в архівах). Інші ж, не відомі до цього часу, тепер відкриваються і досліджуються. Ще більше їх, незнаних і незвіданих, ховають у ні­мому мороці одвічні секрети, чекаючи на своїх першо­відкривачів.

Пройдімо ж шляхами розкритих таємниць, по слідах мужніх, сильних, наполегливих.

У палацах

Кристалічної

печери

250 років пошуку

Підземною перлиною називають Кришталеву печеру — одну із найбільших на Поділлі.

У того, хто хоч один раз побував у Кришталевій, на все життя закарбується в пам’яті її фантастична краса.

Майже два з половиною сторіччя тривало досліджен­ня печери. Ще в 1721 році Г. Ржечинський склав її пер­ший невеликий опис. З часом про неї забули. Вдруге цю печеру відкрив у 1908 році К. Гутковський. Та пройшло ще два десятиліття, доки професор Львівського універси­тету археолог Л. Козловський зміг проникнути в перший великий зал.

На початку тридцятих років інженер В. Нехай опублі­кував план і опис головної частини Кришталевої печери довжиною близько 3,5 км. Тоді ж проклали екскурсійний маршрут. Подивитися на підземне диво приїздили туристи із віддалених районів Польщі, з Румунії, Німеччини, Франції.

Першим провідником в Кришталевій у передвоєнні роки працював житель місцевого села М. Миронюк. У часи другої світової війни печера була занедбана, вхід до неї зруй­нований і завалений. Лише в 1961 році зусиллями учнів-краєзнавців Кривчанської середньої школи та спелеотуристів — студентів Тернопільського медичного інституту вхід був розкопаний знову.

У 1961—1963 роках Кришталеву печеру дослідила Ком­плексна карстова експедиція Академії наук УРСР під керівництвом В. М. Дублянського. Група вчених уперше завершила повне проходження всієї печери, склала деталь­ний план, опублікувала дані про лабіринт. 18 785 важких, а часом і небезпечних метрів, доклавши неабияких зусиль, подолали під землею спелеологи. Кришталева печера ви­явилася на 12 785 м більшою за відому Віммельберзьку (НДР), котру вважали доти найбільшою у світі карсто­вою печерою в гіпсах.

Три години казки

Вхід до Кришталевої міститься в скельному гіпсовому масиві, що високо здійнявся над глибокою долиною лівої притоки річки Нічлави — Циганки. Ця річечка відділяє печеру від села Нижнє Кривче (Борщівський район).

Відносна відмітка входу — 235 м, а висота над доли­ною — 90 м. До нього ведуть зручні сходи як з нижньої дороги від села, так і з польового масиву, звідки відкри­вається мальовничий краєвид на далекі поля і ліси, на річкову долину. Біліють хати з червоними черепичними та шиферними дахами, оддалік, за густою зеленню садів, зно­ситься крутими схилами плоска гора, увінчана мурами і шпичастими вежами старовинної фортеці.

Маршрут (1) спочатку проходить по вузькому ходу довжиною 480 м. В глиб лабіринту веде Вхідний кори­дор (2). Його склепіння та стіни складені з крупнокристалічного темно-коричневого гіпсу, відшліфованого водою. У променях світла кристали іскряться, переливаються, грають мінливими барвами. Здається, ніби все навкруги вкрите то блискучим панциром паморозі, то незвичним пальмовим листям, то мозаїчною роботою талановитого майстра. Хід зручний, прокопаний на всьому протязі в суглинковому дні печери. Подекуди ліворуч і праворуч чор­ніють напівзасипані отвори бічних відгалужень.

Та ось коридор розширюється. Стіни стрімко піднімаю­ться у височінь і розходяться в сторони. Півтора десятка східців спускаються вниз на дно залу, в якому вільно вміс­тився б двоповерховий будинок. Спокійна велич, дрімотна тиша…

Йдемо далі. Сніжно-білим кришталевим бісером вкри­ваються стіни ходів. Які ж чудо-руки вигаптували холод­ний камінь ніжними візерунками?

Раптом — зупинка. Зверху, з мороку несподівано вири­нає величезна голова буйвола, що, ніби в задумі, пригля­дається до відвідувачів. Примхлива природа оживила мертву кам’яну брилу. Грізно звисають монолітні стовпи і колони, так само старанно вирізьблені водою із темного гіпсу.

Від залу Буйвола ходи, галереї, щілини розбігаються в усіх напрямках, утворюючи той підступний ребус, який називається лабіринтом. Він ховає багато таємниць. Про одну із них йтиме мова далі (28).

У хитромудрому плетиві ходів виникають все нові й нові зали: Див (6), Печера (7), Скель (8), Затишна (9), Вузлова (10), Завалів (12), Комин (14), Сталактито­ва (15), Брил (16). Вони з’єднані між собою єдиною ниткою екскурсійного маршруту.

Кожний зал своєрідний, вражає різноманітністю і фан­тастичністю обрисів, форм, прикрас.

Ось Вапняний зал (13). Скам’янілі вапнякові натіки настільки несподівано дивовижні, що уява мимоволі пере­носить нас у забутий світ володінь Аладіна.

Зал Комин. Якось по-особливому почуває себе людина на дні цього круглого кам’яного колодязя із прямовисними стінами. Велетенською трубою розтинає він усю десяти­метрову товщину гіпсів і високо вгорі впирається в плоску горизонтальну вапнякову плиту. Колись тут у темряві вічної ночі шаленіли бурхливі потоки води.

Найбільшим у Кристалічній печері є зал Брил, де від­чуття незвичності полонить з першого ж кроку. Мабуть, щось подібне відчував Гуллівер, потрапивши в країну велетнів. Химерними потворами громадяться чудернацькі кам’яні брили. У мороці недосяжного склепіння безсило ламаються і никнуть леза електричних променів.

Все далі й далі йдуть ходи. Здається, нема кінця-краю їх запаморочливим сплетінням.

На південний схід простягнувся Лабіринт карстової ек­спедиції (20) із залами В. Нехая (17), Академічним (18), Втрачених надій (19), Обвальним (21), Дружби (22), Преси (23) та унікальний Лабіринт кам’яних квітів (24).

Північний район печери завершується Палеозоологіч­ним лабіринтом (25). У першу чергу він становить інтерес для вчених-зоологів. Тут група науковців Комплексної карстової експедиції АН УРСР (керівник Г. Бачинський) зібрала цікаву колекцію викопних кісток степових, лісових та тундрових представників тваринного світу (у тому числі борсука, куниці, песця, копитного лемінга, північного оленя, зайця-біляка, білої куріпки та ін.). Знахідки підтверджу­ють думку вчених, що в ранньоголоценовому віці (близько 10 тис. років тому) клімат на території сучасного Поділля був помітно холодніший, ніж тепер. Одночасно знахідки палеозоологів підтверджу­ють висновок карстознавців про те, що Кришталева печера принаймні про­тягом останніх 10 тис. ро­ків ніколи повністю вода­ми вже не затоплювалася. Нам залишається ще побувати у Кришталевому коридорі (11). Його стіни наче оповиті кришталевими квітами. Кам’яні лілеї, троянди, дзвіночки, гладі­олуси, жоржини сплітають­ся у розквітлому суцвіт­ті, переливаються діаман­товим полиском. Немож­ливо передати словами їх красу. Можна стояти го­динами у захопленому мов­чанні, і погляд не стомить­ся милуватися все новими поєднаннями барв і форм підземного квітника.

Та час повертатись. Ліворуч від Вхідного коридору — північно-західний район печери. Він розпочинається низь­ким, непривітним лазом. Дно ходів мокре, вкрите клейкою, глеюватою глиною. Тут можна пересуватися тільки «на чотирьох» або повзком.

Нерозгадану трагедію бачили мовчазні переходи цього району, названого першодослідниками Лабіринтом скеле­та (28). Ця зустріч відбулася кілька років тому…

Експедиція вже завершувала проходження невідомих частин Кришталевої печери. Спелеологічні роботи йшли в останньому новому районі. День, другий, третій пра­цюють дослідники. Кожен хід здається завершальним. Та враз… Інстинктивно відсахнулися, завмерли люди…

В танцюючих відблисках свічок прямо в очі у потворній гримасі смерті усміхнувся людський череп. Кості правиці судорожно застигли на нижній щелепі, кістяк безвільно витягнутий поперек ходу. Вліво, вправо, спереду, позаду— сліди, відбитки рук, колін, ліктів. Сліди, що закінчилися тут, що не вивели до сонця, до життя.

Хто була ця людина? Як вона потрапила в ніким не ходжений лабіринт? Невідомо. У відповідь — могильна тиша. Нічого не розповість і не пояснить знайдена біля кістяка позеленіла мідна російська монета, датована 1904 роком.

Можна лише уявити, як молодий хлопець, протиснув­шись поміж кам’яних обвалів, проповзши вузькими щіли­нами і лазами, потрапив у невідому печеру. Владно манить і веде його вперед непоборна жадоба першовідкривача. Ніби у калейдоскопі чергуються галереї, зали, іскряться у мінливому світлі свічки ніким не бачені кам’яні квітники, мережива, візерунки. Непомітно летить час, тане згарок. Пора повертатися назад. Один хід, другий, третій… А ви­ходу немає… Знову по ходах, водночас знайомих і незна­йомих. Швидше, швидше, бігом далі! Де ж вихід?..

Невблаганно мовчить камінь, байдуже застигли німі химери підземелля. Однаковими здаються вже всі ходи. Збуджена пам’ять не в змозі утримувати їх обриси, особли­вості. Останні сплески кволого полум’я свічки…

Швидше! Вперед? Ні, назад! І враз… морок. Божевіль­ний відчай… Жах… Страшна смерть, за безцінь втрачене життя — грізна пересторога людям.

Мимоволі згадуються слова лауреата Нобелівської пре­мії Норбера Кастере: «(Я) …почав з найгіршого і зовсім недопустимого: сам один вирушив на підземні пошуки. Але все це з недосвідченості, тому що не усвідомлював небезпеки».

І далі — висновок знаменитого французького спелео­лога: «Є різниця між мудрою відвагою, законною і гідною схвалення, і сліпою безрозсудністю, вкрай небезпечною і неприпустимою».

Не можна не погодитися з цим. У печерах, як ніде, необхідна організованість, дисципліна, глибоке розумінню обов’язку і, безперечно, відданість улюбленій справі. Це по­винен усвідомлювати кожний.

Кришталева печера тепер широко відома не тільки як визначна пам’ятка природи. В ній працюють вчені, спеле­ологи, фото- і кіномитці. Лікувальними особливостями під­земного мікроклімату зацікавилися науково-дослідні медич­ні організації. З 1962 року тернопільський лікар В. Апостолюк провадить тут комплексні фізико-хімічні та біологічні спостереження, вивчаючи питання про можливість вико­ристання Кришталевої як лікувального фактора. Розв’я­занню цього завдання зокрема сприяє наявність у печері та на її околицях сульфатно-кальцієво-магнієвої та сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвої води і цілющих намулових грязей.

Практично печера суха. В ній немає підземних джерел, озер. Для подорожування по Кришталевій не потрібні гід­рокостюми, спеціальні засоби пересування. Середня річна температура під землею стала + 10,2°С. Відносна вологість повітря коливається в різних ділянках від 95 до 100%.

Кривчанська Кришталева печера оголошена заповідни­ком — філіалом обласного краєзнавчого музею.

Туристські групи, які приїжджають в Кришталеву, обслуговує кваліфікований штатний провідник.

Тут жила

людина

неоліту

Скарби «Наддністрянської Помпеї»

Вертеба1 — одна з великих відомих печер Поділля. Ще 4—2 тисячі років до н. е. вона правила за притулок і житло людини неоліту (нової кам’яної доби) та енеоліту (перехід­ної доби — кінця кам’яної і початку бронзової). Люди використовували печеру як житло і в пізніші часи. Про це свідчать результати археологічних досліджень, прове­дених протягом останніх десятиріч.

Значний інтерес становлять знахідки археолога Г. Оссовського у вхідній частині печери. При розкопках на гли­бині 2-х метрів він натрапив на рештки великого вогнища, навколо якого лежали знаряддя праці: кремінні сокири, долота, скребки, ножі, а також кості оленів, ведмедів, диких кабанів. У цьому ж місці відкопано посуд, череп’я.

Ряд речових знахідок наступних періодів дають уявлен­ня про життя, побут та культуру древніх слов’янських племен, які населяли територію теперішньої Тернопільщи­ни. Глиняні миски, глечики нерідко прикрашені криволі­нійним або спіральним орнаментальним кольоровим візе­рунком. На деяких посудинах, крім звичного рисунка, зустрічаються зображення оленів. Цікаві й прикраси: під­віски у вигляді голови бика, кістяне намисто.

Знайдені в печері римські монети часів імператорів Адріана (76—138 рр. н. е.) і Гонорія (384—423 рр. н. е.) говорять про те, що місцеві жителі використовували її вже на початку нашої ери.

Є підстави вважати, що Вертеба була захистом для людей у часи монгольської навали та турецько-татарських набігів.

За кількістю і багатством знахідок предметів матері­альної культури різних епох Вертеба не знає собі рівних на Поділлі. Недаремно ж Б. Януш у книзі «Археологічні пам’ятники Східної Галичини» назвав печеру «Наддністрянською Помпеєю». Більшість знахідок свого часу ви­везено в музеї Польщі. За даними писемних джерел, а також за свідченням Б. Януша, в 1904 році археологами «зібрано і відправлено до Краківської Академії близько сорока скринь різноманітних пам’яток».

Хоч Вертеба найдовше і найуважніше вивчалася архео­логами, проте не всі знахідки і до цього часу розкрили свої таємниці.

Понад сімдесят років тому вчені натрапили в одному з віддалених районів лабіринта на загадкове поховання. У центрі великого залу під плитовим завалом було знайдено 25 кістяків, причому лише чоловічих. Там же виявлено ке­рамічний посуд культового призначення, кам’яні знаряддя праці, оздоблені орнаментом прикраси з кістки і каменю, вирізані з дерева фігурки, що нагадують людські постаті. З приводу знайденого поховання член антропологічної ко­місії Краківської Академії Г. Оссовський твердив, що печера була культовим святилищем десь наприкінці кам’я­ної і на початку бронзової доби. Раптовий обвал склепіння підземного залу, за припущенням вченого, міг бути викли­каний землетрусом.

Кілька років тому львівський дослідник К. Татаринов, котрий давно вивчає спелеофауну печер Поділля, писав: «До цього часу серед жителів села Більче-Золоте живуть спогади і легенди про обряди, овіяні страхом розповіді про жертвоприношення в одному з підземних залів біля «Стов­па смерті».

Яка ж насправді трагедія розігралася тисячі років тому під землею? Що спричинило лихо?

Страх перед невідомими богами, бажання задобрити їх злу волю щедрими жертвами? Чи, може, безпорадність людського племені перед лицем стихійних сил природи?! А, може, щось інше?

Мовчить камінь. Німий, холодний, він ховає у тисячо­літніх зморшках ще не одну загадку хвилюючих сторінок великої книги життя.

Розповідають дослідники

Офіційні згадки про перше дослідження Вертеби відно­сяться до початку XIX століття. Десь у середині 20-х років минулого віку печерою зацікавився орендар цієї землі Я. Хмелецький Він побував у підземеллі, знайшов сліди вогнищ, кістки, глиняний посуд. Звичайно, це відвідуван­ня не можна назвати дослідженням.

Лише значно пізніше розпочалися планомірні наукові роботи.

У 1876 р. А. Кіркор разом із С. Козібродським зроби­ли докладний опис правої частини печери. «Ми оглянули білі, як алебастр, гіпсові стіни, величезної висоти стовпи, що побудовані ніби людською рукою, як підпори до скле­піння. Краплі води падають з двометрової висоти. Величезна кількість вузьких І покручених коридорів, переходів і кімнат наче таємничі сховища, які, здавалось би, вже кінчаються однак через дуже вузькі переходи в намулі поєднуються з продовженням печер».

У 1890—1892 рр. Г. Оссовський під час докладних ар­хеологічних досліджень печери склав перший досить точний план. З того часу збереглися прокопані ним для більш зручного пересування ходи. Через шість років В. Деметрикевич продовжив вивчення Вертеби.

З 1951 по 1957 рр. вчитель Більчезолотецької середньої школи П. Техтілов, працюючи в печері, пройшов у одному напрямку близько 340 м. Але і далі залишилася не­відомою її справжня дов­жина.

На сторінках преси по­чали з’являтися супереч­ливі дані. Називали циф­ри від 2,5 до 30 км, поши­рювалися легенди про хо­ди сполучення Вертеби з Коралівською печерою (віддаль по прямій понад 12 км), про підземні ріки тощо.

В 1963—1964 роках у Вертебі працювала експе­диція Тернопільської сек­ції спелеології, її учасники вперше повністю пройшли всю печеру, склали топо­графічний план, провели комплекс спостережень мік­роклімату, зробили опис лабіринту.

І настав кінець багатьом легендам. Сім кілометрів ві­сімсот двадцять метрів — така загальна протяжність хо­дів. Однак і досі розкрито далеко не всі таємниці вертебської печери.

Так, ще в 1890 році Г. Оссовський повідомив, що він пройшов по Вертебі в одному напрямку 312 м, а через рік додатково ще 526 м і кінця не досягнув. Роботами ж тер­нопільських спелеологів загальна прохідна довжина пече­ри в одному напрямку (по прямій з південного сходу на північний захід) визначена у 447 м. Можна припустити, що деякі ходи в найбільш віддалених районах за останні 60—70 років перекриті намуловими намивами, обвалами окремих ділянок склепіння.

Слідами предків

За 2 км на північний захід від села Більче-Золоте Борщівського району на підвищеному плато лівобережжя річ­ки Серету довгою смугою біліє скельний пустир з безліч­чю глибоких блюдець, западин, ям, провалів.

У одному з провалів під навислими брилами коричне­вого гіпсу починається вхід у Вертебу. Ширина входу — близько одного метра, абсолютна його висота по відно­шенню до рівня моря — 281 м.

П’ятиметровий вхідний пролаз із мокрим глинистим дном різко опускається вниз і закінчується у невеликому залі з масивним кам’яним «столом» посередині.

Із вхідного залу (1) починається розгалуження лабіринту.

Тут не знайти пишних кришталевих квітів і сталактито­вих куліс. Часто схожі між собою одноманітні ходи ведуть в глуху темряву підземелля. Сотні їх, то вузьких, як вулич­ки старого міста, то широких, наче новітні проспекти. Вони сплітаються у мертві вузли, звиваються, розбігаються в різ­ні боки і знову збираються докупи, щоб, ніби навмисне, збити з дороги, заплутати. Більшість ходів заповнено гли­ною та намулом, замито під саме склепіння. Десятки, сотні колон, стовпів, просто каменів підпирають стелю печери. Можна багато годин кружляти навколо них, забувши про час.

Першими зустрічають відвідувачів «рукокрилі спелеоло­ги» — летючі миші. У Вертебі живуть і зимують колонії ма­лих підковоносів. Часто зустрічаються й інші види: великі нічниці, кажани, вухані. Заселенню мишей сприяє будова печери, мікроклімат. Температура повітря коливається від 5° при вході до 10°—12° у віддалених районах при серед­ній річній, близькій +9°С. Відносна вологість повітря змінюється в межах від 92 до 100%.

Туристський маршрут проходить кільцем загальною протяжністю близько 500 м. Розпочинати його можна як з правої, так і з лівої сторони. У правій частині маршруту ходи просторіші — висотою до 2—5 м і шириною подекуди 5—7 м. У багатьох місцях вони прокопані, поглиблені (до війни печеру відвідували туристи).

Залишивши праворуч невеликий зал Техтілова (2), площею близько 70 кв. м, поступово проходимо північно-східною частиною кільця Кіркора (3) через зали: Близня­та (120 кв. м), Нижній Малий (30 кв. м), Великий Ниж­ній (125 кв. м), Великий Верхній (420 кв. м), Глухий.

Дуже цікаво оглянути ходи Кам’яної соломки (4). У низькому тупиковому лабіринті склепіння віддалених від­галужень-мішків покриті густими «заростями» трубчас­тих кальцитових сталактитів. Вони мають вид звичайної стерні завдовжки 10—12 см. Лише незвичне положення цієї «стерні», що ніби виростає з кам’яної стелі (догори но­гами), дещо порушує повну ілюзію схожості.

Своєрідні назви мають такі сталактити в деяких краї­нах. Так, у Чехословаччині їх називають гусячими перами (брчки), а в Монако, влучно і не без гумору,— макаро­нами.

Кам’яну соломку, як і всі інші види сталактитів, тво­рить природа протягом довгих років. І все розпочинаєть­ся від звичайної краплини води. Ось вона провисає на скле­пінні печери. Об’єм її дедалі збільшується, і нарешті під дією власної ваги краплина відривається і падає. На її місці залишається зовсім непомітне тонесеньке кільце — ва­лик твердого вапнякового осаду. І знову росте чергова краплина, знову відривається і падає.

Так краплина за краплиною залишають після себе сліди-кільця, з яких виростає сталактит — тоненька трубочка-соломка. У деяких печерах довжина подібних «соломок» досягає одного метра і більше. Професор Г. Максимович згадує про такі утвори в печері Крезус (острів Тасманія), що досягають довжини 4,5 м. Іноді в глухих куточках печер, у районах з мінімальною циркуляцією повітряних потоків, зустрічаються ніжні сталактити, що мають форму рослин, гілочок, квітів (так звані ексцентричні сталактити: антодіти2 і геліктити3). Вони утворюються тоді, коли вода, спус­каючись всередині трубочки, проникає в капілярні отвори стінок. Частинки мінералу, що містяться у воді, швидко кристалізуються, розриваючи стінки трубки, і дають поча­ток боковим відросткам. Новоутворені відгалуження про­довжують рости тільки при специфічних умовах, коли кри­сталізаційні сили в розчині, який «живить» сталактит, пе­ревищують сили ваги.

У більшості випадків внутрішній отвір трубочки швид­ко заповнюється осадом і вода продовжує стікати по зов­нішній поверхні сталактита, надаючи йому характерної фор­ми бурульки.

Краплини, що падають вниз, розплескуються на дні пе­чери і поступово утворюють натік, який «росте» вгору. Так виникають сталагміти. Сталактити і сталагміти нерід­ко з’єднуються в колони — сталагнати.

Найдальшою частиною Вертеби є район Плоских тупи­ків (5) з дуже широкими, але майже повністю замитими хо­дами. Привертає увагу те, що сюди веде один із старих прокопів (приблизно сорокарічної давності).

У лівій частині екскурсійного маршруту ходи нижчі, на значній довжині в них також прокопані траншеї. Тут зу­стрічаємо кілька помітних залів: Балдахін, Трьох столів, Ядзі, а також оглядаємо хід — щілину Млиночки (6) з кра­сивими світлими сталактитами. На деяких ділянках можна побачити невеликі сталактити і сталагміти темно-сірого кольору, кам’яні комини в склепіннях печери висотою до 3 м. Тут знайдено черепки горщика, вкриті гіпсовими кри­сталами — наростом, керамічну фігурку — зображення бика (7).

У центральному районі Вертеби виділяються розміра­ми галерея Оссовського (8), зали Ядвіги, Мокра гора, Глибока, Вищерблена, подекуди зустрічаються старі шур­фи, що залишилися від археологічних розкопок. Вражають розмірами великі гіпсові «столи» — камені у формі круглих плит з гладеньким стовпом-підпоркою замість ніжки. За такий «стіл» одночасно може сісти до 15—20 осіб.

Печера порівняно суха. Про наявність підземних річок, які, за переказами, начебто зустрічались відвідувачам, не може бути й мови. Більш того, досі не вдалося знайти ве­ликих підземних ванн глибиною до 4,5 м, про які писав у 1957 році П. Техтілов. Можливо, що протягом минулого десятиріччя вони були занесені намулом під час злив і та­нення снігів. Навесні та в період великих дощів у печері збирається багато води. У березні 1964 року через один із карстових провалів на поверхні йшов під землю справжній потік. Він затопив значну ділянку печери і заніс з поверхні товстий шар суглинку га ґрунту.

Незважаючи на те, що Вертеба зараз найменша з відо­мих печер-лабіринтів Тернопільщини, вона не втратила своєї принадності для туристів, а для спелеологів, напевне, береже ще не одну несподіванку.

1 Вертеп — старослов’янською мовою — печера, труднодоступна яруга, балка. Звідси походить назва печери Вертеба.

2 Від грецького слова антосквітка.

3 Натік складної закрученої форми.

Зустріч з найбільшою

Озерна — найбільша в світі карстова печера в гіпсах. Про це зокрема свідчать цифри.

Загальна довжина ходів лабіринту — 116 300 м.

Площа ходів, галерей та залів печери — 78 536 кв. м.

Обсяг підземних порожнин — 98 170 куб. м.

Висота ходів сягає 18 м, а ширина — 20 м.

Площа масиву, в надрах якого знахо­диться печера, становить — 100 га.

Це єдина печера Поділля з підземними озерами та во­доймами.

Скупі, лаконічні статистичні дані. Та скільки криється за ними мрій і хвилювань, зусиль і праці, сподіванок і роз­чарувань, їх не передати сухою мовою цифр.

Історія відкриття печери така. За розповідями, вхід випадково знайшли місцеві жителі в 40-х роках нашого століття. Згодом він був поступово замитий водами і пере­критий обвалом породи. Довгий час у цьому місці був скотомогильник. Спроби краєзнавців, спелеотуристів та науковців Комплексної експедиції пробитися у печеру в 1962 р. не принесли успіху. Лише наступного року вхід розкопали львівські спелеологи (група М. Савчина). Вони ж провели першу розвідку привхідної частини лабіринту.

У листопаді 1963 р. експедиція Тернопільської секції спелеології продовжила першопроходження та розпочала топографічну зйомку, закінчивши повністю роботи навесні 1965 року.

Комплексна карстова експедиція АН УРСР у цьому ж році завершила наукове дослідження печери, яку першопрохідники назвали Озерною (Голубі озера).

Сліди перебування людей під землею спелеологи вияви­ли тільки в районі озера капітана Немо та на переході до залу Кристал. Переважна частина лабіринту ніколи не від­відувалася людиною.

З печерою пов’язана не одна легенда.

У давні часи, за пам’яті прапрадідів, діялось це…

Топтали землю рідну коні чужинські, стогнав люд тру­довий у тяжкому ярмі невольничому, вмивався гіркими слізьми від зорі до зорі, кривавими мозолями і потом створюючи багатства для ворогів. Але так само як настає кінець ночі, настав і кінець неволі. Край наш лишаючи, з військом лютим втікаючи, закопав паша турецький скарби безцінні, бо часу не було і сили не мали турки награбоване з собою забрати. Щоб добро схоронилося, зарили супостати його під землею глибоко, в скринях дубо­вих, за дверима залізними, кутими. Відтоді ніхто не бачив того багатства.

Існує і інший варіант легенди. Буцімто турки заховали скарб не в печері, а в найближчому лісі «між трьома дуба­ми великими, на місці значному».

Озерна печера міститься на вододілі річок Серету і Нічлави, поряд із невеликим ліском, за 800 м на півден­ний захід від села Стрілківці Борщівського району.

Насамперед вражає великий провал-лійка посеред поля, в якому знаходиться вхід до печери.

Обвід лійки у формі зрізаного в північно-східній час­тині овалу сягає 235 м, а глибина — 13 м. Дно лійки полого спускається з півночі на південь. У найглибшій частині, біля підніжжя гіпсової стінки, чорніє вузький отвір входу. Він починається півтораметровим вертикальним колодязем і продовжується далі у вигляді вузької похилої нори. Перші 15—20 м доводиться повзти по мокрій глині, через калю­жі і багно. У зимовий час вхід до печери повністю пере­кривається льодовою пробкою і кількаметровим заметом снігу.

Пройшовши вхідну частину (1), попадаємо у зал-галерею, довжина якого сягає 100 м, а площа перевищує 1000 кв. м, ширина в деяких місцях становить 15 м, а ви­сота — 34 м. Стеля плитова, на деяких ділянках розсічена тріщинами і щілинами. Подекуди в стінах залу виблискують плити прозорого пластинчастого гіпсу, виділяються світлі кільцеві нашарування вторинних гіпсів.

Із Вхідного залу розгалужуються численні ходи і гале­реї в лабіринти Ближнього району (1).

У лабіринтах Ближнього району

Праворуч від Вхідного залу розгалуження ведуть у гус­ту сітку ходів північно-західного району.

Спочатку вони неширокі, до 1—1,5 м. Суглинкове дно мокре, а в окремих ділянках мокрі й стіни. Подекуди зверху капає вода, зустрічаються невеликі калюжі.

Тут, як і в інших районах Озерної, є своєрідні підземні утвори — органні труби, висотою до 10—18 м. Місцеві жи­телі називають їх коминами. Труби цього типу вузькі, неправильної конфігурації, з покрученими, гладко відшліфованими водою стінками. Зміїними норами вгризаються вони в склепіння ходів і зникають у кам’яних товщах. Органні труби, зв’язані із зонами інтенсивності тектонічної тріщинуватості, розсікають увесь гіпсовий пласт (потуж­ність гіпсів у районі Озерної печери становить 20 м), а також ратинські вапняки. Під такими трубами на дні печери звичайно утворюються конуси висипання верхньотортонських мергелів і нерідко темно-сірі земляні сталаг­міти. На стінках труб добре видно канали стоку інфіль­траційних вод1, а на поверхні масиву їм відповідають пологі западини і просадки.

Далі по Західній магістралі (3) ходи розширюються до 35 м, значно зростає їх висота. Склепіння розсічені глибокими тріщинами. Ряд ходів своєю формою нагадують якісь таємничі тунелі, прокладені в підземеллі невідомими велетнями. Стіни на значному відрізку вкриті товстим шаром намулу, висота верхньої межі якого досягає 1,8—2 м. Дно на цих ділянках печери встелене значними (до 0,5 м) відкладами грузької глини. Подекуди можна побачити ка­нави і плоскі жолоби, промиті текучими водами.

Все це переконливо свідчить, що під час весняних по­веней та сильних тривалих злив частина ходів північно-західного лабіринту майже повністю затоплюється водою.

Не викликає також сумніву прямий зв’язок печери з ерозійним водозбором лісової балки, розташованої за 200—250 м на північний захід від крайніх (західних) хо­дів печери. Балка заглибилась до покрівлі верхньотортонських ратинських вапняків та гіпсів, у зв’язку з чим у її тальвезі2 утворилося кілька поглинаючих понорів. Сама ж балка розпалася на ряд закритих місцевих водозборів.

Найбільший понор розташований на східному узліссі на дні карстової лійки, периметр якої становить 62 м, а гли­бина — понад 3 м. Площа водозбору понора перевищує 1 кв. км. За переказами, ще 15 — 20 років тому тут розпо­чинався другий вхід до печери. Однак достовірність цього повідомлення поки що не підтвердилася. У 1965 р. терно­пільські спелеологи додатково провели детальне обстежен­ня крайніх тупикових ходів західної частини лабіринту, але продовження ходів у напрямку лісового понора не виявили.

Завершується Західна магістраль широкими ходами і галереями, що закладені по двох головних системах тек­тонічних тріщин із простяганням 20—30° — 200—210° і 120—300°. Крім цих тріщин, у печері добре фіксуються тріщини простягання 0—180°, а також системи скісних тріщин сколювання з переважаючим простяганням 40° і кутом падіння 30—45° на північний захід і південний схід. У таких домінуючих напрямках тріщинуватості закла­дено більшість ходів печери. Комбінації вищезазначених тектонічних тріщин з тріщинуватістю напластування в гіпсах різних видів зумовлюють своєрідність і морфологічні відмінності окремих ділянок печери.

У багатьох ходах вздовж Західної магістралі намул, що вкриває дно, при висиханні і ущільненні розтріскався на безліч «паркетин» — квадратних плиток із стороною 0,30,4 м.

Зал Кристал (4) привертає увагу незвичними «прикра­сами». Тут, у кавернах крупнокристалічних гіпсів, вкрапле­ні гнізда вторинного пластинчастого гіпсу. В одних гніздах він цілком прозорий, в інших — міниться янтарними і ко­ричневими відтінками.

Слідом за залом Кристал (у крайній північно-західній ділянці лабіринту) попадаємо до залу Сонце (5), площею 750 кв. м. Його дно вкрите плоским обвальним камінням. Значна частина залу перекрита бриловим завалом. Декого може здивувати назва «Сонце». Та не поспішайте з виснов­ками. На стінах ви справді побачите «печерне сонце». Хіба не нагадують його концентричні кола, складені з багатьох пасом зернистого гіпсу різних кольорів? Від їх центра роз­ходяться радіальні стріли-промені білих і медово-жов­тих кристалів.

Найбільший в цій частині лабіринту — зал Сковоро­да (6) (площа близько 800 кв. м). Його дно вкрите су­цільним обвалом пластових брил гіпсу.

У північно-західній частині залу просочується маленьке джерело, яке через кілька метрів зникає в розщелинах між камінням.

Центр району — суцільне плетиво подібних ходів із не­великим залом Вокзал посередині (8). Дно його капітально «умебльоване» масивним плоским камінням, що так і чекає на підземних «пасажирів».

У крайній північній частині лабіринту виділяється зал Реторта (7), площею близько 150 кв. м.

Далі, у південно-західній частині, лабіринт завершу­ється трьома шістдесятиметровими галереями: Західним (9), Середнім (10) і Східним (11) проспектами. Широке рівне дно галерей вкрите «паркетом», а південні їх закін­чення перекриваються замивами.

Повернемось тепер у Вхідний зал до каменя Обе­ліск (12). Від нього простягаються ходи північно-східного, центрального та дальнього лабіринтів Ближнього району. Північно-східній лабіринт труднодоступний. У багатьох випадках тут доводиться пробиратися такими місцями, які тільки дуже умовно можна назвати ходами. Скоріше — це тісні, замиті мокрим намулом і багном нори-лази або ж вузькі щілини, дно яких на глибині 2—2,5 м заповнене водою. Чутно тільки глухий булькіт і сплески, коли обси­паються дрібні гіпсові уламки та глина.

Зрідка в ходах лабіринту зустрічаються невеличкі ді­лянки стін, вкриті голчастими кристалами. Тонесенькі прозорі голочки зібрані в густі щітки. Вони такі крихкі, що обсипаються при найменшому дотику.

В залі Співробітництва (13), площею 50 кв. м, і при­леглих до нього ходах подекуди на стінах можна побачити білий порошок — так звану «гіпсову муку».

На південь та на південний схід від Обеліска відходять розгалуження центрального лабіринту. Поверхня стін ходів внаслідок активного моделювання різними агентами (ерозія3, корозія4) набула раковинного, ніздрюватого харак­теру. Місцями між пачками гіпсів спостерігаються тонкі прошарки вапнякових глин.

Пройшовши 70 м від Обеліска, оглядаємо велику ор­ганну трубу — Газовий комин (16), вхідний отвір якої знаходиться в склепінні ходу на висоті 2 м від дна. Гігант­ським пустотілим циліндром врізається труба у гіпсовий масив. З її плоского скле­піння невпинно зривають­ся важкі краплини води, що утворюють біля підніж­жя невелике глинисте бо­літце з виразним запахом сірководню. Внутрішня по­верхня Газового комина посічена глибокими поздовжніми борознами — слі­дами руйнівної дії води.

Можна припустити, що утворення органних труб такого типу значною мірою пов’язане з виникнен­ням місцевого напору цир­кулюючих вод в ізольованих тріщинно-сифонних каналах печери на почат­кових стадіях її формуван­ня. Згодом їх стінки під­пали дії інтенсивного мо­делювання конденсаційни­ми водами. Цей процес триває й дотепер.

Поруч з Газовим комином розміщені Хати (15) — єдина «житлова» ділянка печери, де в роки Великої Віт­чизняної війни переховувалися люди, рятуючись від фа­шистського терору. Ряд ходів тут прокопано, в них прорито неглибокі траншеї. Збереглися рештки дерев’яних нар, посуду, запас дров. У двох місцях ходи обладнано під житлові кімнати, площею 20—30 кв. м. У одній з них влаштовано піч-кухню, димохід від якої виведений через штучну стінку-перегородку в суміжну галерею.

Від Хат хід веде до залу капітана Немо (17).

Склепіння раптово злітає вгору, погляд губиться в не­скінченній порожнечі. Промінь ліхтарика повільно обшарює зал і застигає на прямовисній бічній стіні.

Що це? Стрімкі контури готичного собору чи труби велетенського химерного органу?

Чотириметрова стіна вкрита вертикальними каналами і карнизами. Вгорі зникає в темряві найбільша в Озерній печері органна труба — Готичний комин (17). Біля його підніжжя застигло плесо першого на маршруті невеликого озерця, названого, як і зал, іменем капітана Немо.

Озеро має в плані Г-подібну форму. Дно кам’яне, ви­стелене, мов шовковою мантією, шаром найтоншого світло-сірого намулу. Глибина до 1,5 м, хоч завдяки ідеальній прозорості води здається значно меншою. Рівень води в озері несталий. Залежно від пори року та кліматичних умов він коливається в межах від 1,5 до 1,8 — 2 м. Тем­пература, як і в усіх інших водоймах печери, — близько + 9°С.

Але хай не лякають туристів хімічні формули та цифри: вода в Озерній печері приємна на смак, чиста, холодна, з ледь помітним терпким, зате оригінальним присмаком, цілком придатна до вживання.

Весь зал капітана Немо з озером та Готичним комином своєю величчю, своєрідністю форм справляє глибоке вра­ження.

Монументальний вигляд мають галерея Велетнів (18) та ходи Пера (19). Місцями їх ширина досягає 7—8 м при висоті до 4 м. Дно вкрите крупними гіпсовими брила­ми. Стіни галереї Велетнів прикрашені арками-барельєфами, створеними різцем природи з вигнутих стрічок різно­колірного гіпсу. Опуклі контури рельєфно виділяються на темному тлі каменю, надаючи стриманої урочистості пере­ходові.

З Пера через вузьку щілину між гіпсовими блоками можна спуститися у нижній зал Грязі (20). Площа його дна становить понад 900 кв. м, воно вкрите товстим шаром мокрого, дуже липучого намулу. Очевидно, зал часом за­топлюється водою, перетворюючись у велике підземне озеро. Про це свідчать намул на дні і високий рівень гря­зьових намивів на стінах. Однак під час роботи в печері у 1964 — 1965 роках тернопільські спелеологи різких змін рівня води не спостерігали.

Повернувшись у Перо, проходимо в галерею Аргонав­тів, а з неї — до Нежданого озера (22).

Воно розміщене в невеликому залі, стіни якого нага­дують грубе мурування з масивних блоків світлого дрібно­кристалічного гіпсу, що мають рівну тесану поверхню. Стеля залу також являє собою плиту-блок.

Не поспішайте, зупиніться при вході, спрямуйте про­мені ліхтариків у спокійну глибину Нежданого озера. І воно оживе. Кришталево чиста вода у відповідь заструмує ніжними голубувато-зеленими барвами, розметає по стінах віяло теплих бліків ласкавого світла.

Тут, на каменях біля озера, зручно і приємно відпочити.

Площа озера сягає 20 кв. м, а глибина — 1,5—2 м. У двох напрямках озеро зникає і губиться під навислими стінами-блоками. На перший погляд течія води непомітна, поплавки можуть годинами залишатися майже на одному місці. Проте дослідами (за допомогою фарбування води флуоресцеїном) встановлено, що підземні води в Озерній печері переміщаються в північно-східному напрямку з до­сить значною швидкістю (до 11 м на годину).

При невисокому рівні води можна прямо через озеро по каменях, що виступають з нього, перебратися в заозер­ну ділянку печери — Міраж (23), в первісний хаос обвальних блоків, брил, каменів. Просуватися по більшості «хо­дів» Міражу можна лише плазом або на спині, звиваючись вужем. Внаслідок відслонення блоків у ряді місць утво­рився «нижній поверх» — вузькі нори, щілини, пролази поміж завалами. Вся ця кам’яна мішанина «жива», очікує найменшого помилкового руху, необережного поштовху, щоб зрушитися з ненадійних точок опори, засипати, роз­чавити необачного відвідувача тисячотонним обвалом.

З Нежданого озера по вузьких щілинах попадаємо в зал Мансарда (24), розташований «поверхом» вище. Він майже круглий, діаметром до 10 м і висотою 1,5 м. Звідси відкривається панорама озера, що залишилося на 4,5 м нижче в лункій порожнечі.

Пройдімо в 1000-й пікет (25) дальнього лабіринту.

Шлях веде в 170-метрову Білу галерею (29). Якою при­ємною була б прогулянка цією по-святковому світлою і радісною галереєю, якби вона мала надійну підлогу. На жаль, під ногами замість звичної тверді — повітря. Пересуватися доводиться, «повиснувши в порожнечі», впираючись нога­ми у протилежні стінки.

Замикають Ближній район три великі зали: Віль­ний (26), Центральний (27) і Південний (28). Переходячи один в одний, вони простяглися більше ніж на 300 м. Ши­рина залу сягає 10—12 м, а висота — 5—7 м. Центральний зал перекритий величезною гіпсовою брилою, яку дово­диться обходити вздовж східного краю або переповзати че­рез верх.

Попереду — Кам’яні грати Перехідного району.

Через Кам’яні грати

Він невеликий, цей Перехідний район (ІІ).

Всього на 3 км 107 м простяглися б його ходи, якби їх можна було витягнути в одну пряму лінію.

Кам’яні грати (31) чітко вирисовують систему текто­нічних тріщин масиву. Деяке відхилення основного напрям­ку тектонічної тріщинуватості району (20—200°) від Ближ­нього і Дальнього районів (30—210°), незначне прокарстування тріщин та відсутність в них суглинково-мергельного матеріалу дають підстави для припущення, що ця частина Озерної печери сформувалася трохи пізніше за сусідні, з’єднавши їх згодом в одну систему.

Лабіринт Перехідного району різко відрізняється від усіх інших в Озерній печері. Його ходи — вузькі щілини ви­сотою до 8—12 м, здебільшого обводнені — німа «підземна Венеція». Доводиться добре попрацювати, щоб пройти цей лабіринт.

Ось один з його ходів: щілина вгору — 5—6 м і вниз — 34 м. Піднятися на повний зріст неможливо.

Кам’яні грати відкрив і вперше пройшов учасник деся­тої тернопільської спелеологічної експедиції Віталій Будьонний з групою товаришів. По 12, 24, 32 години без виходу на поверхню працювали спелеологи під землею, штурмуючи лабіринт. Одноманітні ходи, відсутність добрих орієнтирів, труднощі проходження — все це пригнічувало, створювало настрій безнадії. Здавалося, людина остаточ­но заплуталася в примарному кам’яному павутинні. Та пристрасть і самовідданість першовідкривачів перемогли. Вночі 6 листопада 1964 року дванадцята зйомочна спелеологічна трійка — В. Будьонний, М. Крушевський і В. Скоропад — пробилася крізь лабіринт Кам’яних ґрат і вийшла у галереї нового невідомого району, який згодом ді­став назву Дальній.

У Дальній район можна проникнути й іншим шля­хом— через хід Чорних тюльпанів (30), галерею Рубікон (32) з виходом на Дев’ятнадцятий пікет (33).

Спочатку широкий, а потім вужчий хід з Вільного залу перетворюється в багатометрову вузьку трубу. Зліва —ко­нус мокрої мергельної висипки, праворуч — кам’яна стіна. Мало не втискаючись у глину, метр за метром долаємо від­стань. Ривок, останні сантиметри, і забуваєш працю, втому… Перед очима виростають чудесні плетива криста­лічних друз, якісь зовсім фантастичні букети чорних тюль­панів, їхні прозорі гіпсові чаші різко окреслені темною димчастою облямівкою, а кінчики пелюстків поцятковані кристаликами води. Яка завершена гармонія в лініях цих квітів, увінчаних сяючою діадемою вогнів, що горять у кожній краплині води!

Ще 350 м по галереї Рубікон та північних щілинах Пе­рехідного району — і ми попадаємо у простору галерею, де, нарешті, можна ходити, бігати, полежати на зручному каме­ні і відпочити.

Це 19-й пікет, де й бере початок третій, Дальній район (ІІІ) Озерної печери.

По дальніх галереях Озерної

Тут чудове повітря. Як показують спостереження, пече­ра активно вентилюється. Коефіцієнт обміну повітря (від­ношення об’єму повітря, що проходить через печеру за одну добу, до загального її об’єму) становить для Озерної 1,5—2,4. Швидкість руху повітря потоків у окремих райо­нах іноді досягає 1,5 м/сек. Крім того, печера «дихає», ні­би казковий велетень, вічний спокій якого порушили люди. Так, це не легенда, а факт.

5 і 7 листопада 1963 року на вході та у вхідній частині печери спостерігалася пульсуюча зміна напрямку руху повіт­ряних потоків. Вранці 5 листопада протягом двох хвилин по­вітря з великою силою (гасли свічки) виривалося з підземелля назовні, а наступних дві хвилини з такою ж силою всмоктувалося в печеру. Це явище тривало понад 10 хвилин. О сьомій годині ранку 7 листопада зміна напрямків руху по­вітря чергувалася кожні 30 секунд і тривала дві з половиною хвилини. Це явище тернопільські спелеологи назвали «пе­черним диханням».

Однак засиджуватися довго на місці не слід. При середній вологості повітря 93% і температурі +8—+10°С скоро стає досить прохолодно.

До кінцевих тупиків печери шлях іде ламаними перехо­дами. Вони утворюють умовну лінію, що розділяє Даль­ній район на дві частини — північну і південну. Ходи, в яких лежать крупні обвальні брили, просторі, широкі. Стеля подекуди сягає висоти 5—7 м, хоч в деяких місцях знову доводиться пробиратися плазом крізь завали та вузь­кі щілини. Десять великих галерей паралельними рядами відходять у північну частину Дальнього району. 70, 100, 140, 220 метрів — така довжина галерей Надії (34), Вітальчиного кільця (35), Мрії (36), Радості (37).

У галереї Нептуна (38) вічну тишу стережуть три но­вих підземних озера. Як і в інших ділянках печери, вони утворилися завдяки першому водоносному горизонту в тов­щах гіпсів та літотамнійових вапняків.

По галереї X експедиції (39) легко пройти в невели­кий лабіринт ПБТ (Підземних Братів Тернопільщини). Тут вражають могутні форми і розміри високих видовже­них залів, з’єднаних у південній частині поперечною галереєю. Закінчуються вони мергельно-глинистими замивами чи обвалами.

Звідси маршрут іде по галереї 48-ми, довжиною у чверть кілометра. Свою назву галерея дістала на честь 48 терно­пільських спелеологів, які завершили в цьому районі три­річний штурм Озерної печери.

Шумлять роки… Різними шляхами розійшлись долі кож­ного з цих сорока восьми.

У далеких краях долатиме нові траси Віктор Маслівець, сьогоднішній студент геологічного факультету Львівського державного університету, вірний друг, надійний супутник у багатьох неспокійних мандрівках. Схилиться над чутли­вими приладами запальна і життєрадісна Тетяна Сабелькіна — геофізик, випускниця Ленінградського гірничого ін­ституту. Географ Леся Єднак і геолог Анатолій Шапран вирушать у чергову наукову експедицію. Інженери А. Андрєєва, В. Вінниченко, Й. Зімельс створюватимуть новітні машини, будуватимуть міста.

Десь у напруженій тиші операційних залів візьмуть у руки скальпелі молоді лікарі Л. Алмаз, С. Семенців, С. Коптенко. Вирушили у велике життя вчорашні одинадцятикласники: С. Будьонний, О. Гінько, Л. Мороз, В. Хворостян, Я. Рєзник, Г. Алданова, Ю. Балацко, О. За­ва динська, Д. Талапуп. Навколо палаючого багаття заслуха­ються розповідями своїх учителів Є. Зволя, Г. Пасічник, Н. Гречихіної їхні юні вихованці.

Скільки вас, дорогі друзі й товариші по підземних по­шуках! Багато спільних доріг пройдено з вами. Через усе життя пронесемо ми спогади про перші кроки під землею і наші експедиції, про гіркоту невдач і радість успіхів. Та­ємничі лабіринти Тернопільщини зігріті теплом ваших сер­дець, великої безкорисливої праці.

Спливатимуть весни… Та рік у рік кожної березневої пори молода зміна спелеологів стрічатиме своїх старих дру­зів з усіх кінців країни. Тих, хто прокладав перші стежки у підземне царство, на яких гартувалася прекрасна люд­ська дружба.

Невелика сімдесятиметрова галерея Феєрична (42) при­вертає увагу буйними світловими переливами міріад кри­сталиків гіпсу. Здається, людина потрапила всередину величезної ялинкової іграшки, кожен сантиметр якої облицьо­ваний незчисленними світлячками блукаючих вогників-іскор.

Закінчується маршрут по Озерній печері в ходах Квітки (45). Саме тут восени 1964 року було завершено першопроходження її та покладено останній пікет топогра­фічної зйомки цього підземного лабіринту.

Чотири-п’ять годин потрібно досвідченому, фізично доб­ре підготовленому туристові, щоб найкоротшим шляхом діс­татися до ходів Дальнього району. Тут дуже легко заблу­дитися в нескінченному сплетінні лабіринтів. Проходження багатьох ділянок печери вимагає значних фізичних зусиль та максимальної обережності й уваги. Тому Перехідний і Дальній райони не можна включати в маршрути масових туристських груп.

Найбільш доступним і цікавим для таких груп буде кільцевий маршрут через зали Вокзал, Сковорода, Кристал, Сонце, Західна магістраль, Хати, капітана Немо, Обеліск, який група в кількості 25—30 осіб при 34 провідниках проходить за 5 годин.

Для більш підготовлених груп у маршрут можна вклю­чати галерею Велетнів, Перо, Грязі, Неждане озеро, гале­рею Аргонавтів, що відповідно збільшить час перебування під землею на 1,5—2 години.

1

2 Тальвег — лінія, що проходить по найглибших точках дна до­лини, балки.

3 Ерозія — процес перенесення мінеральних частинок гірських порід текучими водами і формування в породах заглибин, борозен, каналів водотоку і т. д.

4 Корозія — руйнування гірських порід під впливом хімічної дії води.

У підземному

царстві

Горбоконика

Четверта печера

На високому правобережжі потічка Млиночки, в околи­цях села Залісся Чортківського району, біліють гіпсові кру­чі Скалки (висотою над рівнем моря 325 м).

Тут у товщі гори сховалася четверта велика печера По­ділля — Млинки, відкрита спелеологами в 1960 році.

Два роки учасники п’яти експедицій Тернопільської сек­ції спелеології працювали в лабіринті Ними прокопано де­сятки метрів замивів, розібрано ряд завалів. Нарешті, 1962 рік приніс перемогу. Де ніколи не ступала нога люди­ни, пройшли спелеологи. Вони зняли топографічний план печери, склали детальний опис, здійснили ряд спостере­жень над мікрокліматом. Довжина ходів цього дивовиж­ного підземного лабіринту становила 9 км 750 м. Майже десять кілометрів таємниць та несподіванок. Кожен крок по печері був ї працею, і подарунком, бо немає кращої на­городи для дослідника, ніж відкриття нового, небаченого.

Березневих днів 1966 року в млинківських підземеллях знову залунали голоси Сюди прибули учасники 15-ї експе­диції тернопільської секції спелеології.

І ось — нове відкриття: спелеогрупа Б. Максимова, по­долавши майже непрохідні завали Бар’єру невідомості (35), проникла в новий великий лабіринт Еврика (36). Його ви­сокі просторі зали Величний (37), Летючої миші (38), Спелеологів (39) в’яжуться в хаотичний клубок із зами­каючими лабіринт відгалуженнями Троянда вітрів (40), Телевізор (41) та Північне крило(42).

А восени цього ж року групи В. Старичкова і Й. Зімельса пройшли крізь Адамові ребра (43) в незнаний досі Лабіринт шукачів (44). Небезпечні обвальні ходи і лази зустрічають спелеолога на шляху до цього району Млинків.

Будова обох відкритих лабіринтів така ж, як і раніше дослідженої частини печери. Похмурі, захаращені кам’яни­ми брилами ділянки чергуються з багатометровими кори­дорами, залами. Стіни подекуди поцятковані прозорими кристалами або прикрашені барвистими стрічками різноструктурних гіпсів. Закінчуються ходи вузькими тріщинами і глухими «пробками» мергельних висипок. Загальна дов­жина печери Млинки досягла 14 км 130 м.

Шлях до Срібного дзвону

У Вхідний зал печери Млинки (2) можна пройти через один з двох отворів (1), розташованих поруч під виступами білої гіпсової скелі. Привхідна частина лабіринту оповита сутінками, завалена величезними обвальними каменями. Чути тяжкі сплески краплин води, що зриваються з стелі.

Пройдімо далі. У кінці Вхідного залу, що простягнувся на 60 м углиб землі, зробимо невелику зупинку. Тут панує цілковитий морок. Туристи мусять «акліматизуватися», призвичаїтись до темряви і різкої зміни освітлення (від сонця — до свічки).

З Вхідного залу в систему лабіринтів печери ведуть чотири ходи, що згодом зливаються в один — Основний. Маршрут краще розпочинати з Лисячого ходу (3).

Де плазом, а де й навколішки долаються перші десятки метрів. Гострі виступи скель і стіни мокрі, вкриті конден­саційною росою. Ще десяток метрів — і ми входимо в ос­новну частину печери з стабільним підземним мікро­кліматом. Тут утримується постійна річна температура близько +11°С, відносна вологість повітря від 84 до 100% (у різних ділянках печери вона неоднакова).

Один поворот, другий… Перед нами малесенький зал — камера Сюрприз (4). З нього по тріщинах розбігаються п’ять ходів. Потрібний — найменш помітний. Тому турис­ти часом його обминають і продовжують йти прямо зруч­ним широким ходом, що закінчується сорокаметровим тупиком.

Із Сюрпризу попадаємо в Основний хід (5) і далі — до розвилки з каменем Столовим (6) посередині.

Ліворуч від нього — Західний лабіринт. Екскурсійний маршрут веде до переходу Веселий (7). Ним, то по-плас­тунському, то на колінах, то чіпляючись за стінки мокро­го двометрового колодязя, можна пробратися на Централь­не роздоріжжя (8).

Тут зустрічаються перші великі кристали. Вони скром­ними суцвіттями прикрашають стіни печери. На кінчику кожного кристалика відсвічує краплина води, без слів по­яснюючи «печерний родовід» свого господаря. В інших місцях стіни вкриті ніби зимовим інеєм або пушинками викристалізованого білосніжного гіпсу. Хід одразу ж повер­тає ліворуч і виводить на Західне перехрестя (10), а за ним — у Дівочу галерею (11). Сюди влітку 1961 р. впер­ше проникла зйомочна спелеогрупа Галини Пасічник — першої дівчини-спелеолога Тернополя.

Знову блищать разки кам’яного намиста і мережива то на одній, то на другій стіні галереї. У багатьох місцях тріщини в стінах «позшивані» іскристими шнурами викристалізованого гіпсу. Проходимо ще 50—70 м. Галерея розширюється, перетворюючись у маленький зал з висо­ким склепінням — Сталагмітовий (12). В центрі височать кілька сталагмітів, виблискуючи у темряві мокрими купо­лами верхівок.

З розщілин стелі спускаються сталактити, падають, на­здоганяючи одна одну, краплини води.

Прямо з Сталагмітового залу хід веде в невелике ту­пикове кільце, небезпечне для відвідування, бо тут обвальні стіни, а праворуч — по екскурсійному маршруту. Неве­ликий перехід, ще три метри праворуч і вгору,— і ми попа­даємо в Срібний дзвін (13).

Якщо досі й довелося зустріти під землею багато незвичного, дивовижного, то Срібний дзвін перевершує все. В цьому мініатюрному підземному палаці, площею близько 10 кв. м, природа створила унікальний «музичний інструмент». Близько шістдесяти прозоро-янтарних і білих сталактитів, завдовжки від 10 до 80 — 120 см, звисають з низької стелі. При легкому дотику кожен сталактит звучить по-своєму. І ось уже в глухому темному підземеллі виникає мелодія чарівних срібних звуків, що нагадує то гру на електроксилофоні, то глибоке бронзове гудіння дзвонів. Скільки ж часу потрібно було чарівниці-природі, щоб підготувати цей дарунок людям у винагороду за їх допитливість!

Від Срібного дзвону продовжуємо маршрут у напрямку Вилки (15).

На північний захід залишається лабіринт Адамові реб­ра. У багатьох місцях це труднопрохідні високі і вузькі щілини в дрібнокристалічному кремово-сірому гіпсі з рів­ними гладенькими стінами. В одному з тупиків лабіринту — Альпах, на глибині 5 м нижче від загального рівня печери, є невелике, єдине в Млинках озерце з прісною, але несмачною водою.

Наближаючись до Вилки, постарайтеся бути особливо уважними. Йдіть повільно, без різких рухів і поворотів, пильнуючи в проході кожен крок. Вибирайте надійні упори для ніг і зачіпки для рук Не забудьте, що крок повинен бути м’який, плавний, пластичний. Ні в якому разі не стрибайте з високих виступів, не перестрибуйте з каменя на камінь. Словом, якнайстаранніше виконуйте всі правила подорожування під землею. Поминувши Кам’яне око (14), з великою майстерністю втілене природою в правій стіні ходу, повертаємось до Центрального роздоріжжя. Ліворуч залишається складний небезпечний перехід через обвальний зал — Підводне царство, повний химерних сталактитів та інших натеків, прямо — вузька двадцятиметрова гале­рея.

Галерею названо Кам’яна хвиля (16). Погляньте на її стіни. Здається, що тут умить завмерло розбурхане море і так застигло на тисячоліття. Серед «кам’яних хвиль» пролягає дальший шлях по печері Млинки.

Ще десяток метрів. Хід виводить в Колонний зал (17). Стовпи-колони, що підпирають склепіння, складені із про­шарків білого і коричнево-червоного гіпсу, міняться радіс­ними барвами, іскряться прозорими друзами. Високий коридор-перехід веде звідси в останній у Західному лабі­ринті зал Горбоконика (18).

Привіт, друже! Невже ти прийшов сюди з доброї старої казки дитинства? Улюблений Горбоконик, який колись водив нас у зачарований світ пригод, примушував захоплю­ватися і хвилюватися, сумувати і радіти… Така ж симпа­тична голівка з гострими вушками, пишна грива-хвіст. Він завмер у чеканні. Лише вічно живі кристалики грають у гриві, у навколишніх каменях і зникають у німій чорноті далеких лабіринтів. Ми прийшли до твоїх покоїв, Горбо­конику, у твої казкові підземні володіння!

У цьому невеличкому затишному залі зупинімося на відпочинок. Тут можна закінчити маршрут, вибравшись на поверхню через Колонний зал, Зірочку та Столовий камінь.

Між зорями Південного неба

Від Горбоконика екскурсійний маршрут йде в лабіринт Південне небо (19). Його ходи низькі, покручені, в деяких місцях такі вузькі, що протиснутися крізь них майже не­можливо. Частково лабіринт пролягає у товщі темно-сірого гіпсу. При світлі ліхтариків та свічок він набуває глибокого синьо-чорного кольору Вкраплені в стіни, незчисленні кри­стали створюють дивовижну ілюзію бездонного південного неба, що променіє щедрим зоряним розсипом своїх безмі­сячних ночей.

У ходах зустрічаються кристалічні квітнички, довгі стін­ки кам’яного «мармеладу», складені з різноколірних пасом, нашарованих у висоту на 1 — 1,5 м. Дно у цій частині печери зовсім сухе, здебільшого вкрите глинистим супіском, рідше — плитняком або дрібними камінчиками.

Нарешті випростовуємось, втискуємось у вузьку довгу щілину. Боком, боком, метр за метром все далі у кам’яну тишу… Фантазія (20) — так названо цей перехід, один із найтрудніших в Центральному лабіринті печери. Він виводить нас у зал Піонер (21). Його загальна довжина — 135 м, площа — 700 кв. м. Майже на всій протяжності дно вкрите величезними обвальними брилами. Стіни, особливо північної частини, переливаються яскравими хвилями кри­сталічних світлячків.

У центральній частині залу живе колонія кажанів — великих нічниць Прикріпившись лапками до стелі, вони, як чудернацькі грона, групками або поодинці висять вниз головами, поблискуючи чорненькими очицями. Соромно стає за людей, коли згадуєш, скільки нісенітниць та «стра­хів» розповідають часом про цих корисних і милих ма­леньких мешканців підземелля.

Пригадується така картина. У Південному лабіринті працює спелеогрупа. Планшет, компас, міліметровка, мірна стрічка, пікетажний журнал. Йде топографічна зйомка. А над групою шугає кажан. Він з’являється то перед самим обличчям, то злітає під склепіння ходу. Виводить коло за колом, зникаючи в далеких ходах невідомого лабіринту і знову з’являючись, як безшумна блискавиця. Зда­ється, що цікавий супутник просить також взяти його до складу експедиції. Ну що ж! Немає заперечень! Приємно зустріти тут, у глибокому підземеллі, в царстві холодного, мертвого каменю щось живе, рухливе! Ось чому з такою приязню і теплотою згадують спелеологи своїх підземних друзів — колонію кажанів з печери Млинки.

При бажанні в залі Піонер група може закінчити марш­рут і через Ушбу, камінь Столовий вийти на поверхню.

Кільце замикається на вході

Залишивши ліворуч Сімейний зал з солідними Татом і Мамою посередині (так називаються великі камені, що лежать на дні), продовжуємо маршрут по ходах Північного лабіринту.

Спочатку попадаємо у довгий Кристалічний хід (22). Далі через Компас (23), Торпеду (24) і до Бечо шлях повен вражень і контрастів. Ось уся триметрова височінь стіни вкрита килимом сніжно-білих кристалічних крокусів з пелюсточками не більше 15 — 20 мм. В іншому ж місці стіни і стеля прикрашені десятисантиметровими кристала­ми, що утворюють кам’яні троянди, дзвіночки — дивну, незрозумілу підземну фауну. Якщо в таких ділянках осві­тити кристали фотолампою-блискавкою, то потім вони ще якийсь час світяться голубим або зеленуватим сяйвом, поступово згасаючи і гублячи свої контури. Шлях тут незвичний. Доводиться то плазувати по вузьких кам’яних мішках з гострими кристалічними стінами-тертушками, то спинатися по крутих ступенях багатоярусних кам’яних те­рас. У деяких ділянках пробираємося по ходах, стіни яких ніби зумисне недбало складені з плит кремового дрібнозер­нистого гіпсу. Здається, досить зрушити одну малесеньку плитку, щоб усе це дике нагромадження каменю звалилося вкупу, змішалося в нестримному буйстві стихії. Проходячи цими місцями, слід бути дуже обережним і точним у кож­ному русі. В інших місцях стеля ходів піднімається на 5—6 м угору, а світло-кремові стіни ретельно згладжені і відшліфовані древніми потоками.

Прямо на південь розташований зал Дружби (26). Тут не можна не зупинитися, щоб не помилуватися могутніми монументальними формами підземелля. Склепіння залу по­топає у глибокій пітьмі, звідусіль нависають непривітні скелі, масивні блоки, помережані кристалами, розсічені різкими лезами тріщин. Обвальні брили різних обрисів відкидають химерні чорні тіні, що перебігають, десь хова­ються і раптом виростають аж до самої стелі, як казкові велетні підземного царства.

Ще 100 метрів дороги поміж брил через завали, по низьких лазах та щілинах — і враз темрява розступається. Просторий зал заввишки до семи метрів повний спокою й тиші. Тільки розмірений звук крапель води, що падають десь невіддалік, з точністю метронома байдуже відлунює в густому мороці. Ми в одному з найбільших залів печери, названому спелеологами іменем Норбера Кастере (27).

Із залу Кастере маршрут веде на північний захід до залу Обвального (28). Зліва залишається кілька тупико­вих ходів і сорокаметровий зал, перекритий суглинковими замивами, а праворуч — невеликий лабіринт із залами Мокасин та Холодний круг.

Йти доводиться по балкончиках стінок, які розділяють нижній та верхній «півповерхи» ходів. У Південному лабі­ринті Млинків такі ступінчасті ходи зустрічаються досить часто, їх кількість, форма залежать не лише від інтенсив­ності розвитку тріщинуватості. Велике значення мали також текстурні властивості прошарків гіпсів, циклічність форму­вання ходів.

Ходи тут — просто красиві, з білими та кремовими сті­нами приємних відтінків. Подекуди зустрічаються гіпси червонуватого та янтарного кольору. Нерідко гострі виступи скель прикрашені кристалічними «бородами».

Обвальний зал залишає не дуже приємні спогади. Проходити по ньому слід обережно, не зрушуючи каменів, щоб не викликати обвалу.

Далі маршрут виводить групу в малесенький зал-камеру Підошва. По дорозі привертає увагу високий плоский камінь-плита Ніж (29), по вищербленому гострому лезу якого цікаво пройтися.

З Підошви (30), перебравшись через двометрову яму і вузький хід-щілину, попадаємо на Південне перехрес­тя (31). Ліворуч від нього залишається заплутаний лабі­ринт. Десь у його хитрих тенетах заблудився Кам’яний квітник. Півтораметровим поясом тягнуться по ньому сотні сніжно-білих, кремових і алмазно-прозорих квітів, подаро­ваних печері природою.

Ще одна несподіванка чекає вас перед поверненням до залу Піонер: Цар-дзвін (32). Піднявшись на невисоку суглинкову висипку, погляньте вгору. Перед вашими очима конус, подібний до перевернутого догори розтрубом дзво­ну. На триметровій відстані темніє його блюдцеподібне перекриття. Цар-дзвін — також одна із органних труб, які зустрічаються в усіх печерах-лабіринтах області.

Тепер цікаво спуститися далі вниз і піднятися на камінь Кругозір (33), що замикає галерею Цар-дзвона. Звідси, коли від «дзвона» спускається група із свічками, відкри­вається красива панорама підземної подорожі.

Останні метри — і ми в залі Піонер. З нього маршрут пролягає через камінь Ушбу (34) до виходу з печери. Підіймаючись на Ушбу, слід підстраховувати один одного знизу. Ще поворот. За ним — Столовий камінь, від якого підземний хід виводить нас прямо у Вхідний зал.

Здалеку заклично світліє відблиск сонячного дня. Ще півхвилини — і ви вже на поверхні. В обличчя б’є хвиля теплого повітря з якимось придихом цвілі, очі мружаться в потоках яскравого денного світла.

Шість годин триває цей екскурсійний маршрут. Два кілометри під землею тягнеться він. Два кілометри нового, небаченого дарує людині Млинківський лабіринт — четвер­тий і далеко не останній у печерній Тернопільщині.

Печери кличуть

Ось і закінчилась наша коротка мандрівка по лабірин­тах печерної Тернопільщини, мандрівка у чудовий, загадко­вий, незабутній світ. Цей світ —один з дивовижних ви­творів природи — треба любити і берегти.

Часом стає прикро і боляче, коли на маршрутах зу­стрічаються злочинні сліди зубила і молотка, коли на сті­нах підземних палаців чиїсь нерозумні руки «увічнили» свої імена та прізвища, розписавшись тим самим у власно­му безкультур’ї. Нерідко унікальні витвори природи — наслідок її тисячолітньої роботи — такий горе-турист зни­щує одним ударом.

Ціною багаторічної важкої праці, самовідданими зусил­лями сотень дослідників розкривалися таємниці підземелля. Хай же вони приносять радість людям — своїм гостям, своїм господарям!

Печери Тернопільщини чекають вас, спелеологи і ту­ристи! Ви можете побувати у Кристалічній печері, доступ­ній для всіх категорій відвідувачів, у багатьох інших пече­рах області.

Печери Озерна, Вертеба і Млинки більш складні для
проходження. Відвідувати їх можуть лише спортивні групи
з досвідченими провідниками тернопільської секції спеле
ології і спелеотуризму.

Групи, які цікавляться дослідженням печер, мають можливість подорожувати по них самостійно з дозволу контрольно-рятівної спелеологічної служби Тернопільської обласної ради по туризму.

 

Схожі новини